نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| باباشاه!

مسعود برای اینکه در زندان احساس بی پدری نکند تصمیم می‌گیرد، شاه را به عنوان پدر سازمان در زندان اعلام کند...

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جست و جوی پدر | پدر مارکس

ناگهان یک نفر به شوخی گفت: «بیایید هم مسلمون باشیم هم مارکسیست!» اما هیچ‌کس به شوخی او نخندید!

نگاهی طنز به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

در جستجوی پدر| پدر بازرگان

سازمان مجاهدین خلق، فراز و فرود‌های زیادی در ایدئولوژی و شیوه‌های مبارزاتی خود داشته است؛ اما یک شعار همیشه سرلوحه رفتار‌های آن‌ها بوده است؛ اینکه «بی پدر نیستیم!» آن‌ها به خوبی اهمیت سر سفره پدر و مادر بودن را می‌دانستند...

«پروفسور لیوان اف» و همکار بی ملاحظه اش

اختراعات خلاقانه بشری

کجا پروفسور؟ همین جوری مفت مفت حقوق می گیری که چی؟ یک ماهه که هیچی اختراع نکردی تن لش! بشین یه چیزی اختراع کن که نون حلال سر سفره زن و بچه ببری.

مدرسه بزغاله های خندان پگولی

قسمت دوم: آقابزی خلاق می شود!

آقابزی، یه کم سرش رو خاروند و گفت: «آها فهمیدم. می خوام به یه شیوه ی غیرمستقیم، بهتون پندحکیمانه بدم.» بعد از توی جیبش چندتکه چوب بیرون آورد و به هرکدام از ما یکی از آن ها را داد