کاریکلماتور

آدم‌ها خیلی با او گرم گرفتند، سوخت.

آب مایه حیات است

جواب خون را با چه میدهند؟

با یک برگه کاغذ روی دستتان خراش بیندارید و یک چیکه خون را روی دست فرد جنجال آفرین بریزید و بگویید مبتلا به ایدز هستید.

گزارش فرهنگی و هنری

خانه شیرین

هم از هر وسیله در خانه دوتایش را دارد هم شوهرش جارو میکند و هم گل سرش با رنگ گلهای تابلو فرشش ست است و خلاصه چقدر سلیقه و خاک تو سر آقامون که اشغالارم نمیذاره دم در.

برای بچه های ریش دار

کدو تنبل رنگ پریده

کدوهای اینجا هم حال ندارن پاشن بوته شونو تکون بدن گردگیری بشه چه برسه به دید و بازدید. دختراشونم همسایه خودشون شوهر میدن نه اون سر جنگل.

نامه ی جودی ابوت به بابا لنگ دراز

قرارمان بعد از قرنطینه،جاده درختی

مثل شما و آقای پندلتون که علایق من را شناخته اید و میدانید شکلات و لواشک انار دوست دارم اما پیشنهاد رفتن به سفر برایم هیجان انگیزتر است.