واکنش ها به سخنرانی باشکوه کرباسچی

گور بابای کی؟

اعتراض «موگرینی» یی:
واااا آدم در این شرایط غلط بکند اعتراضی داشته باشد. تو رو اصلا یه جور دیگه دوست دارم غلام.

گزارش آن سفر پر برکت غیر استانی

«سفر کردم که از یادم بری…»

بعد از سفر سال ۸۳ آقای «میم.خ» (متخلص به باغی) به مهد تمدن، این بار سفر همزمان (دکتر) حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه بود که موجی از شادی و «ای من بگردم...» را در میان هواداران توافقات ژنو، دارسی،1919، توتون و تنباکو، ترکمانچای و غیره آفرید. گفته شده هدف از این سفر، علاوه بر عواید اقتصادی مورد نظر اروپایی ها، در واقع نفس درکردن دولت از دست ویرانی های «آن مرد که دیگر راستی راستی رفته بود» بود!

چهار کلید غلبه بر بحران طلاق با تاکید بر پارادایم توسعه در روابط انسانی، سازش، تفاهم، پرویز و دیگران!

آدم باش عشق من!

لطفا با گنجاندن میوه و سبزیجات تازه در رژیم روزانه و نیم ساعت ورزش صبحگاهی، همچنین استفاده از خدمات پوست و مو و زیبایی «دکتر کاوه» دارای بورد تخصصی از کانادا، به حفظ کیان خانواده کمک کنید.

منتخب ویژه نامه مجله نوروزی راه راه/10

مروری بر واکنش های جهانی علیه لغو کنسرت ها(با تأکید بر مشهد!)

لغو بالغ بر 10 کنسرت (با تأکید بر مشهد!) از اهم مایه های شرمساری در سال ۹۵ بود که کام جامعه هنری را طوری تلخ کرد که شیرینی بیش از هزارتا کنسرت لغو نشده را کوفت نمود! قضیه داشت تبدیل به یک بزن بزن اساسی میشد که نشد. یعنی میشد، منتها دادستانی، دل و دماغ دهن به دهن گذاشتن با مقامات دولتی را نداشت، دعوا زود تمام شد. مروری بر واکنشهای مقامات اهل دل دولت و اصحاب هنر در اینباره خالی از لطف نیست:

منتخب ویژه نامه نوروزی مجله راه راه/ 1

روزشمار سال ۱۳۹۵

سال 1395 پر بود از اتفاقات عجیب و غریب . از ترامپ بگیر تا اصغر فرهادی . در این جا به مرور سریع برخی حوادث از قلم افتاده و برخی از قلم نیفتاده خواهیم پرداخت.

عنوان