مواعظ و نصایحی در طریقت حقّه‌، خطاب به ناموس‌الدین معین تهرانی

«ناموس‌نامه-۳»

در عوض با هر تغییری، نام خودرو را تعویض نموده و قدری روی قیمت آن بیفزای. فی‌المثل چراغ‌ها را برجسته و پسوند شریفه‌ی «پلاس» به آن ملحق کن و پس از فوت کردن در پاچه خلق، خودروی جدید را در پاچه ایشان فرو بنما که سود در این باشد. (در صورت عدم فوت کردن، پاچه زخمی شده و دیگر در هنگام تولید خودروهای بعدی مورد استفاده نخواهد بود.)

چطور انسان، مفتخر به خلق یک اثر هنری بی‌بدیل می‌شود.

برای شروین و انقلاب و افتخارش (یادداشت اول)

این بیت در وهله اول از اهمیت خواهر در خانواده سخن می‌گوید. آمدن این بیت پس از بیت قبلی این معنا را به ذهن انسان متبادر می‌کند که شاعر حتماً قصد خاصی داشته است. (بیت اول و دوم موقوف‌المعانی‌اند. یعنی بیت اول با آن همه معنی در صورت عدم به رسمیت شناختن خواهر در خانواده فاقد هرگونه ارزش بوده و مثل مدرک دانشگاهی صرفاً به درخواست دانشجو صادر می‌گردد.)

مواعظ و نصایحی در طریقت حقّه‌، خطاب به ناموس‌الدین معین تهرانی

«ناموس‌نامه-۲»

اما در بلاد ما جنس مرد که چون زن، نصیب از جمال الهی بیش نبرده است بایستی صبح و شام تا آنجا در پی کسب پول باشد که جانش از فلانش به در شود. مضاف بر مذکور، هبه و عطیه بخشی را در ممالک پست و دون شأن، منزلت باشد. چون در ممالک مترقیه نظیر ایالات متحده دام تَرفیعُه درآیی کسی را نبینی که با فردی از سر هدیه و بذل و بخشش درآید مگر از سر چاپلوسی و پاچه ورمالی و قصد بهره‌گیری بیشتر از او در وقت مستقبل.

مواعظ و نصایحی در طریقت حقّه‌، خطاب به ناموس الدین معین تهرانی

«ناموس‌نامه-۱»

پس صحیفه‌ای ساختند از جمیع تواصی در باب پندهای متنوع اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، انتزاعی، اشتباهی و الخ که آن را به حُرمت مرید ممتاز و مورد مکاتبه، ناموس‌نامه نام نهادند

سرگذشت و ته‌گذشت یونان باستان

مخ‌زنی همزمانِ ۲۰ نفر در لحظه و چگونگی وحشی‌گری مسالمت‌آمیز

آن‌ها ابتدا پنهانی از درِ پشت وارد یونان باستان شده و تعمداً مخِ ۲۰ نفر از اهالی آنجا را در لحظه زدند. آن ۲۰ تن متقاعد شدند که سلسله اُلمپیاکوس، اساساً خوب نیست و باید سرنگون گرد