فهرست مشاغل ایجادشده توسط همين دولت!
برای تابستان بچه اسکوتر بخرید

شباهت

راه راه: برای آن منتقدی که گفت: “هفتصد هزار شغلی که د‌ولت یکهو در بهار امسال ایجاد کرده است، کوش؟”

پذیرفته‌شدگان کورس استخدامی اسنپ: ۴۲۴۸ نفر از هموطنان که در سطح محلات تهران پخش شدند.

نوبرفروشی در حاشیه‌ی اتوبان: از جمله چاغاله و لواشک متری، ۳۴۷۸۹۳نفر. این آمار شامل فروشندگان مترو نمی‏شود.

پذیرفته‌شدگان کورس استخدامی تپسی: ۵۳۶۹ نفر که معتقد بودند نرم‏افزار تپسی کم حجم‏تره، رفتند توی این یکی اپلیکیشن.

حلیم‏‌فروشی و زولبیافروشی در ماه رمضان: ۲۵۶۴۴۹نفر. البته پنجاه درصد این شاغل‏شدگان از سایر صنوف از جمله فلافلی، روزنامه‌فروشی، ماست‌بندی و غیره زده‌بودند اینطرف! که مهم نیست.

خوردنی‌‌های مارک‌دار و گران فروشی به پولدارها در نواحی فوقانی تهران: ۱۳۲۳۷نفر. اسم خوردنی‏ها عجیب بود ترسیدیم چاپ کنیم، توهین به دولت تلقی شود.

استخدامی‌های ستاد بغلی: از بس ستاد انتخاباتی دولت مستقر در فرمانداری‌های سراسر کشور «هیچی نداشت که بدهد» ۴۴۱۹۹۷نفر از هم‌وطنان رفتند در ستاد رقیب مشغول به‌کار شدند و الان دیگر وضع‌شان توپ شده.

با یک حساب سرانگشتی، جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون نفر سرکار رفته‌اند که می‌توانند برای زن و ‌بچه خود، تبلت، اسکوتر شارژی، کولرگازی و سایر مایحتاج ضروری تابستان را فراهم نمایند. قدر بدانید!

ثبت ديدگاه
عنوان