هدیه‌ی انتخاباتی راه‌راه
تقویم طدبیر ۱۳۹۶ + دانلود

دانلود با کیفیت بنری (۳*۵ متر) ۱۵٫۸ مگابایت

دانلود با کیفیت اعلامیه‌ای (۵۰*۷۰ سانتی‌متر) ۱۱٫۴ مگابایت

دانلود با کیفیت پوستری (۲۸۰*۲۰۰ سانتی‌متر) ۱۸ مگابایت

ثبت ديدگاه
عنوان