شعر طنز
چالش مصرع سوم

راه راه:
پایان بده اضطراب بی علت را
تقدیم بکن به دیگران ذلت را
تارأی همه مال تو باشد، این بار
یک وام بلا عوض بده ملت را
#حسن_لملیکی_زاده

“تا رای همه مال تو باشد این بار”
باید بکنی تلاشهایی بسیار
البته تلاش هم ندارد سودی
اینقدر نکن برای ماندن اصرار
#مهدی_پیرهادی_سپیدار

“البته تلاش هم ندارد سودی”
امّید ندارم بشود بهبودی
هرکار کنم نمی پذیری اصلاح
صدحیف که غرق در توهّم بودی
#م_رجائی

“هرکار کنم نمی پذیری اصلاح ”
کج هم نشود به سمت تو راه صلاح
لطفا تو خودت ز رای ما دست بکش
شاید برسیم هر دوی ما به فلاح
#ز_آراسته_نیا

“لطفا تو خودت ز رای ما دست بکش”
با ماله نو، بخت مرا دست بکش
لطفی بکن و دست از این سر بردار
این کله کچل گشته بیا دست بکش
#یاسر_پناهی

“لطفی بکن و دست از این سر بردار”
برکله ی خاوری و یاران بگذار
این جاشده مانند فلسطین ای شیخ
دور و بر جیبمان کشیدی دیوار
#پ_برهان

“اینجا شده مانند فلسطین ای شیخ”
مردم همه بینوا و غمگین ای شیخ
سنگ است بجای رای پاسخ به شما
صندوق شما پر است و سنگین ای شیخ
#مهدی_پیرهادی_سپیدار

“سنگ است به جای رای پاسخ به شما”
ننگ است اگر کم بشود این آرا
با اوج توان خود به تو رای دهیم
آنگونه که یادت نرود رأی ات را
#مهدی_پیرهادی_سپیدار

“با اوج توان خود به تو رای دهیم”
با روح و روان خود به تو رای دهیم
کاندید بشو برای سیمانکاری
تا از ته جان خود به تو رای دهیم
#سید_محمد_حسینی

“کاندید بشو برای سیمان کاری”
پر واضح و پیداست مهارت داری
تا رأی همه مال تو باشد! پس ازاین
از دست نده سیاست آماری
#حسن_لملیکی_زاده

“تا رأی همه مال تو باشد، پس از این”
هی عکس بگیر با همه اهل زمین
“پایان بده اضطراب بی علت را”
بر رأی تمام مردمان کن تمکین
#محمدرضا_شکیبایی

رباعی سرایی جمعی از دلواپسان

ثبت ديدگاه
عنوان