شعر طنز
پوششی

قد بلند و شیک و رعنا، پوششی
سر به راه و ماه و آقا، پوششی

مثل یویو اختیارش با من است
می شود پایین و بالا پوششی

گاه در شادی من شاد است، گاه
می دهد من را تسلا پوششی

یا برآیم مادری کرده بسی
یا شده مانند بابا، پوششی

مثل یک سایه به دنبال من است
چون سیریش اینجا و آنجا پوششی

گاه در کوه و در و دشت است، گاه
پیش من بر موج دریا، پوششی

با کمربندم سیاهش هم کنم
می کند با من مدارا پوششی

نیست نامی در حد و اندازه اش
یار خوب و با مسما، پوششی

از کراماتش همین بس که مدام
پوشش را کرده حاشا پوششی

چونکه از دلواپسان گریان شوم
می کند آغوش را وا، پوششی

همسرم گرچه حسودی می کند
می کند رفتار بد با پوششی

می رود فردا به نفع من کنار
سر به راه و ماه و آقا، پوششی

ثبت ديدگاه
عنوان