شعار یا شخصیت
دلیل اصلی پیروزی ترامپ

راه راه:شاید خیلی اه گمان کنند که شعارها یا شخصیت ترامپ موجب رای آوردن او شده است اما دلیل واقعی اش چیست؟
همانطور که در عکس مشاهده میکنید، همسر و فرزند ترامپ ایستاده خوابیده اند اما خودش با چشمانی سرخ و با مصرف سه کیلو قهوه اصل کلمبیا توانست بیدار بماند تا پیروز شود. وی در همین رابطه از کروبی تشکر کرد و افزود: بعضی نکات ریز سیاست و زبان عربی را از ایشان استفاده کردم. گفتنی است ایشان به دلیل نوشیدن زیاد قهوه، بلافاصله بعد از اعلام نتایج، تا نیم ساعت در دستشویی به سر میبرد.
لازم به ذکر است به دلیل تفاوت جغرافیایی ما، شب انتخابات، آنجا صبح است.img_20161112_115631

ثبت ديدگاه
عنوان