اندر باب پدیده نادر «حسوف»
خوابگاه هوا ندارد

راه راه: امروز با خبر شدیم که عده ای از دانشجویان دختر دانشگاه اهواز در خوابگاه خود حبس شده اند، این اتفاق که یکی از اتفاقات کاملا نادر در دانشگاه های ما محسوب میشود ممکن است هر ۱۰۰ سال یک بار اتفاق بیفتد به این پدیده حسوف (حبس شدن دانشجویان دختر در خوابگاه) میگویند. یعنی درِ خوابگاه میان دانشجویان و فضای بیرون قرار میگیرد. از این رو ما برآن شدیم که این موضوع را بررسی و واکاوی کنیم. به گفته یکی از دانشجویان دلیل این حبس اعتراض به سیستم سرمایشی خوابگاه است.
پس این احتمال وجود دارد که مسولان دانشگاه دانشجویان را درخوابگاه نگه داشته اند تا به آنها ثابت کنند که خوابگاه گرم نیست اگر دانشجویان دقت کنند خواهند فهمید که خوابگاه آنقدر هم گرم نیست.
یا میتواند دلیل دیگری هم داشته باشد: این که دانشجویان که تحمل هوای خوابگاه را ندارند چگونه میخواهند هوای گرم اهواز را تحمل کنند؟! (البته یادآوری کنم اهواز هوا ندارد.)
دلیل دیگر آن میتواند ماه رمضان باشد: در این هوای گرم آخر حوصله دارید؟ یا به قول معروف آبتان کم است؟ نانتان کم است؟ در خوابگاه استراحت کنید.
میتوان از زاویه ای دیگر به این قضیه نگاه کرد: ممکن است مسولان دانشگاه به این فکرده اند که دانشجویان اگر از دانشگاه خارج شوند و سیستم سرمایشی در جایی ببینند. ممکن است دلشان بخواهد بالاخره جوان است و ممکن است هوس کند. پس بازهم به نفع دانشجویان بوده است.
البته این احتمال هم وجود دارد که مسولان به دانشجویان گفته اند خوابگاه سرد است پس اگر دانشجویان سیستم سرمایشی را در بیرون ببینند پاسخ مسولان را اینگونه بدهند: نخوردیم نون گندم، دیدیم که دست مردم.
اما مهمترین دلیل که به احتمال زیاد هدف مسولان دانشگاه هم همین بوده امتحانات است. دانشجویان باید در این برهه حساس ترم تحصیلی به فکر امتحانات خود باشند. بیرون رفتن و گردش در کوچه و خیابان برای دانشجو آنهم در این زمان اصلا هیچ توجیهی ندارد. و چندروز بعد هنگامی که نمرات اعلام شد همین دانشجویان به خاطر ۰٫۵ نمره به استاد التماس خواهند کرد.
از آنجایی که این اقدام تماما به نفع دانشجویان بوده تیم اتاق فکر ما از این اقدام حمایت می کنند.

ثبت ديدگاه
عنوان