سرستون تخت جمشید میخوای یا منشور کوروش؟!
آتیش زدم به مالم!

راه راه: در پی انتشار خبری از دیوان عالی آمریکا مبنی بر احتمال فروش آثارباستانی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی انفجار در سرزمین های اشغالی، سری به یکی از مراکز فروش این آثار زدیم تا اوضاع را بسنجیم. در زیر مکالمه ای ضبط شده در یکی از همین مراکز فروش، عینا نقل میگردد:

_سلام آقا! بنده از قربانیان حادثه تروریستی انفجار در اسراییل هستم.

+ خودتون ترور شدین یا از بستگان بودن؟

_ هردو. خودم رو اگه ملاحظه بفرمایید دستم قطع شده.

+ بله بله. خب بیا ازین لوحهای گلی هرکدوم رو میخوای بردار.

_ من که سردرنمیارم چی به چیه. کدومش خوبه؟

+ همشون خوبن. ببین این دستور حفر کانال سوئزه، این یکی فرمان حمله به مصر، این کارت عروسی داریوش و آتوسا هستش. بازم هست، شما چی میخوای؟

_ نه اینا رو که نمیفهمم چی نوشته. مجسمه ای چیزی ندارین؟

+ این گاوه خوبه؟ سرستون کاخ تخت جمشید بوده خیلی هم گرونه. برای داداش خودم کنار گذاشته بودم ولی چون ازت خوشم اومده میدم به شما.

_ ممنون ولی یه کم خاص تر باشه. میخوام بذارم تو حیاط جلوه داشته باشه.

+ یه مجسمه سرباز اشکانی هست خیلی به شما میاد. اتفاقا یه دستش هم قطعه. منتها تحویلش یه مقدار طول میکشه. چطوره؟

_ عالیه. اشکال نداره. ولی اون که تو ایرانه.

+ اونش مشکلی نیست. باهاشون مذاکره میکنیم میگیریم ازشون منت هم سرشون میذاریم. دیگه امری نیست؟

_ ممنون. فقط من برادرم هم تو اون حادثه کشته شد. یه چیزی هم به یاد اون بدین.

+ اوکی! چون ازت خوشم اومده کارت رو راه میندازم. این چطوره؟ خیلی معروفه.

_ چی چی هست مگه؟

+ منشور حقوق بشر کوروش هستش. تو ایران هم خیلی کشته مرده داره.

_ بعد ایرانیا نیان فحشم بدن؟!

+ نه خیالت راحت. اون عده ای که فحش میدن، تا دولتشون حرفی نزنه صداشون در نمیاد. برو حالشو ببر.

ثبت ديدگاه
عنوان