ماهنامه ی بزنگاه منتشر شد
بیست و پنجمین بزنگاه بر روی دکه ی روزنامه فروشی ها

ماهنامه بزنگاه ـ شماره ۲۵ ـ شهریور ۹۵

راه راه: در این شماره می‌خوانیم:

جام ی برجام در بیست و پنجمین بزنگاهِ تاریخ

■ چشم در چشم با دکتر پرفسور وزیر «باباقوری»

■ اردوغانیسم

■ دنیا دنیای خوردن یارانه بگیر است

■ فراخوان مسابقه طنزک ۴

■ و آنگاه سخنگو

■ همه چیز درباره کاریکلماتور

■ روانکاویکاتوریست

■ برنزی که با کیمیا طلا شد

■ باباطاهر کاریکاتور ایران

با کاریکاتورها و مطالبی از مازیار بیژنی، شاهین کلانتری، مسعود دانش‌منش، سیدمهدی طیار، مهدی فرج‌اللهی، ثارالله جعفری، سیدمحمدجواد طاهری و دیگران.

ثبت ديدگاه
عنوان