تکون بخور!

راه راه: ریاست جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با امیر قطر، با قاطعیت تمام به وی تذکری جدی داد.

به گفته منابع آگاه، جناب آقای دکتر روحانی در ثانیه چهلم تماس تلفنی، به علت قطع و وصل شدن صدای امیر قطر به ایشان تذکر داد که: “کم تکون بخور! یه جا وایسا دیگه!”

کارشناسان پیش بینی می کنند با این تذکر، قطر دست از حمایت خود از داعش برخواهد داشت و در کنش های سیاسی با ایران، محتاطانه تر برخورد خواهد کرد.

ثبت ديدگاه
عنوان