در پی شکایت ص.ز از روزنامه آلمانی
چه کسی جوابگوی ضرر مالی من است؟!

راه راه: آقایان ساکن سازمان ملل مستقر در فرانسه؛

واقعا برای شما متاسفم که اجازه چاپ چنین تصاویری را میدهید. میدانید بنده به عنوان یک مشترک این مجله چقدر زحمت کشیدم تا این دو چهره معصوم را از آلودگی ها پاک کنم؟

آخرش هم کل مجله توی سینک آب افتاد و از بین رفت. در حالیکه هنوز تمام عکسهایش را ندیده بودم.

حالا جواب این ضرر مالی که در جمهوری اسلامی ایران برای من اتفاق افتاد را چه کسی می دهد؟

امضا: ص. ز. کلام

 

photo_2016-11-07_20-05-31

ثبت ديدگاه
عنوان