بازداشت پنج کودک به جرم هتاکی به دولت
کلید من زیر درخت گلابی گم شده

راه راه: به گزارش خبرگزاری “برجامنا” پنج کودک که عصر دیروز در یکی از کوچه های پایتخت، مشغول هتاکی و توهین به دولت تدبیر و امید بودند، توسط ماموران امنیتی دولت شناسایی و تحویل مقامات قضایی و تربیتی داده شدند. یکی از شاهدان عینی این ماجرا که خیلی دلش میخواست نامش فاش شود ولی ما فاش نمی کنیم تا حالش گرفته شود، به خبرنگار حاضر در محل گفت: این بچه ها در پوشش بازی و تفریح، ابیات بیشرمانه و توهین برانگیزی را علیه سیاست های دولت خدوم و شخص رییس جمهور تکرار می کردند که با هوشیاری و سرعت عمل مسولین، شناسایی و بازداشت شدند.

مدیر بخش سیاسی کانون اصلاح و تربیت، شعر موهن خوانده شده توسط بچه ها و دلایل توهین دار بودن آن را بدین صورت تشریح کرد:

۱- ده، “بیست، سی”، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد…

دراینجا با آوردن نام سند بین المللی “بیست سی”، آن را به ناحق به سخره گرفته و میگوید اجرای این سند باعث میشد که بچه ها شمردن ساده را هم یاد نگیرند.

۲- صدتا رو بکن سیصدتا

دراین قسمت، وعده ی صد روزه ی رییس جمهور برای رفع مشکلات اقتصادی را دست مایه ی نقد غیرمنصفانه قرار داده و به طعنه میگوید رییس جمهور این صد روز را مدام تمدید میکند.

۳- عروس خانم پا بردار، دستمال آبی بردار

اینجا بیشرمانه با گفتن کلمه ی”عروس”، سیاست های محکم و خشن دولت درمقابل تحریم ها را خیلی نرم و “ظریف” دانسته و از دولت می خواهد صحنه را ترک کند. همچنین دولت را نه یک دولت معتدل بنفش بلکه یک دولت دستمال کش آبی معرفی میکند.

۴- دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

منظور از دستمال در این بیت همان کلید آقای روحانی است و گم شدن دستمال یعنی که رییس جمهور کلیدش را گم کرده که مشکلات حل نشده اند. درخت آلبالو هم منظور همان درخت گلابی برجام است و یعنی برجام گلابی که هیچ، اندازه آلبالو هم ثمر نداده است. همچنین بیت اشاره دارد به بیت “ای نشسته صف اول نکنی خود را گم” از شعر توهین آمیز معروف، می خواهد بگوید فرد مجهول در صف اول که باید حواسش باشد خودش را گم نکند، قطعا فرد رییس جمهور است.

۵- خبر داری؟ نچ نچ

خیلی واضح است و منظورش این است که دولت از وضعیت اقتصادی، تحریم ها و مشکلات مردم خبر ندارد.

۶- بی خبری؟ نچ نچ

اینجا میگوید نخیر! اتفاقا دولت خیلی هم خوب مشکلات را میداند ولی خودش را به آن راه زده است.

۷- پس تو خر من هستی

این را هم باید توضیح داد؟ خوتان نمیتوانید بفهمید؟ توهین از این واضح تر؟

ثبت ديدگاه
عنوان