هیچ چیز برجام رو نقض نمی کنه

راه راه: آمریکا زده یه پایگاه ارتش سوریه رو ترکونده و ۸۰ نفر از ارتش سوریه رو کشته، بعد گفته اتفاقی بوده و این نقض آتش بس محسوب نمی شه!

حالا فهمیدید چرا هیچ چیز برجام رو نقض نمی کنه؟!

ثبت ديدگاه
عنوان