بررسی دستاوردهای وارداتی برجام!
و بر هر واردات شکری واجب…

راه راه: چقدر این آقای روحانی گفت برجام یک نعمت الهی است و ما باور نکردیم؟ چقدر گفت برجام را خدا آورده و ما نا شکری کردیم؟ حالا درست است کمی در محاسباتشان اشتباه کرده اند و برجام در زمینه ی اقتصادی کمکی نکرده ولی در عوض در یک سری زمینه های دیگر کمک کرده. مثلاً همین چند وقت پیش سرکار خانم معصومه ابتکار گفته اند: ۱۵ پروژه محیط زیستی با آلمان نهایی شده که برجام چنین شرایطی را فراهم کرده است.
خب بفرما!
آیا این دستاورد کمی است؟ آیا قبلا هم آلمان ۱۵ تا پروژه ی محیط زیستی با ما نهایی می کرد؟ نهایتش قبلا ۱۰ پروژه ی محیط زیستی با ما نهایی می کرد.
حالا با توجه به شناختی که از توانایی های برجام داریم چند تا از این ۱۵ پروژه را پیش بینی می کنیم تا مشت محکمی باشد بر دهان یاوه گویان داخلی:
۱٫ واردات ۵۰۰۰ ماسک فیلتر دار برای مقابله با آلودگی هوا. با این اقدام کمر غول آلودگی خواهد شکست.
۲٫ واردات ۱۰۰۰۰ کپسول آتش نشانی برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها. با این اقدام دیگر هیچ جنگلی جرأت نمی کند آتش بگیرد.
۳٫ واردات ۲۰۰۰۰ اره ی دستی. با این اقدام اره ی دستی جایگزین اره ی برقی می شود و قاچاقچیان چوب دیگر رغبت نمی کنند دست به قطع درختان بزنند.
۴٫ واردات ۷۰۰۰ پوست ببر مازندران از ایتالیا. با این اقدام دیگر کسی به شکار ببر مازندران نمی رود و امنیت ببر بیش از پیش حفظ می شود.
۵٫ واردات ۱۰۰۰۰۰ لیتر آب معدنی. با این کار می شود زاینده رود و دریاچه ی ارومیه را دوباره احیا کرد.
۶٫ واردات ۵۰۰ نفر فعال مجازی. با این اقدام می شود تعداد زیادی کمپین محیط زیستی در فضای مجازی به راه انداخت.
۷٫ واردات ۸۰۰۰ دست ظرف و ظروف بلوری. با این اقدام میزان استفاده از ظرف و ظروف تجزیه ناپذیر پلاستیکی کاهش می یابد.
۸٫ واردات ۵ میلیون دسته ی جارو. این اقدام که دیگر تابلو است. پنج میلیون جارو به ناوگان جارویی کشور افزوده شده و کلا تمیز تر می شویم.
۹٫ وارات ۱۰ میلیون کیلو کود اعلای دامی. این هم که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
۱۰٫ واردات ۱۰۰ میلیون متر شلنگ. با این اقدام هم میزان آبیاری فضای سبز کشور افزایش می یابد.
دیدید که برجام چه تأثیر بسزایی در محیط زیست کشور داشت. بروید شکر نعمت کنید

ثبت ديدگاه
عنوان