حقوق کارگری پزشکان

راه راه طنز: در اتاق انتظار دکتر ها چه می گذرد؟

نایب رییس مجلس گفته است حقوق برخی پزشکان ۱۹۰میلیون است.
وزیر بهداشت هم گفته است حقوق پزشکان از حقوق کارگر ساده کمتر است .

چیزی که ما باتمام گوشت و پوست کارگری مان حس می کنیم این است که از این دو گفتگو نمی توان نتیجه گرفت حقوق کارگرها ۱۹۰میلیون است.
چون تجربه نشان داده که اکثر ما وقتی پشت در مطب یک دکتر به انتظار نشسته ایم شروع می کنیم به محاسبه یک مسئله ی قدیمی: اگر یک دکتر هر روز فلان تعداد مریض را ویزیت کند و از قرار حق ویزیت فلان مبلغ پس محاسبه کنید درآمد دکتر را در پایان روز؟ پایان ماه ؟ پایان سال؟ (اکثراًهم فراموش می کنیم روزهای تعطیل را کم کنیم.) در پایان محاسبه می رسیم به یک مبلغ نجومی.

 
گویا نایب رییس مجلس فقط تا اینجای حل مسئله پشت در مطب منتظر بوده به مبلغ نجومی که رسیده نوبتش شده و نتوانسته مثل دیگران به باقی مسئله فکر کند.
اما دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، کمی بیشتر منتظر مانده، بنابراین وقت داشته که هزینه ی اجاره مطب، بعلاوه ی مالیات و هزینه ی آب، برق، گاز، تلفن، مالیات، دستمزد منشی و ……..را حساب کند و از کل درآمد رشک برانگیز دکتر کم کند.

ثبت ديدگاه
عنوان