آنچه درباره ی یک بویینگ ۷۷۷ نمیدانید ؟

بومی سازی یک هواپیما

...خوب اون چرخهای فرود رو هم واکن. خودمون خلبان داریم هلو، بدون چرخ هواپیما رو مینشونه رو زمین، آب تو دل و روده و کلیه ی مسافر نمی مونه، گلاب به روتون....

شرط اساسی برای افاضه ی عنوان مرد به جنس مذکر

یک برهان مردانه ی فلسفی

اساسا مردی که بتوان او را لایق هدیه ی روز مرد دانست مردی است که از صبح خروسخون تا بوق سگ کار می کند و بوی عرق و جورابش باعث آلودگی محیط زیست می شود.

چگونه در شب چهارشنبه سوری کباب بزغاله بپزیم؟

پایان تلخ قصه ی زنگوله پا

گرگ ناقلا با خود فکر کرد گرگی که اندازه ی بز نفهمد، مثل گوسفند حرف گوش کند، مثل گاو هرجا برود و کلی خرحمالی کند، از نظر شخصیتی یک طویله ی کامل حیوانات اهلی است و باید وجترین بشود.

به مناسبت 8مارس، روز جهانی زن

شرایط پذیرش در جنبش فمنیستی زنان ایرانی

جنبش زنان ایرانی علیرغم بهرمندی از تمام حقوق خود با هدف چشم و همچشمی با زنان غربی و داشتن کنوانسیون و بیانیه و جنبش اعلام وجود میکند

گفتگوی یک ممبر اینستاگرامی با خدا

مناجاتنامه طور

ياملجأ كل مطرود! هرچند پستهای صفحه ام ارزش لایکت را ندارند اما مرا فالو داشته باش. آنی و کمتر از آنی، آن فالویم نکن.

الهی! ای آنکه، پیوسته در پی فالوکردن فالویینگ هایت هستم، مرا از ساجستهای اهریمنی برهان.

عنوان