به مناسبت 8مارس، روز جهانی زن
شرایط پذیرش در جنبش فمنیستی زنان ایرانی

راه راه:  با هدف جبران عقب ماندگی از زنان غربی که برای دستیابی به اولین و ابتدایی ترین حقوق انسانی خود اعم از سهم الارث و حق رای و… دست به جنبش رفع تبعیض زده اند، جنبش زنان ایرانی علیرغم بهرمندی از تمام حقوق خود با هدف چشم و همچشمی با زنان غربی و داشتن کنوانسیون و بیانیه و جنبش اعلام وجود میکند .

شرایط متقاضیان پیوستن به این جنبش به شرح زیر است:

۱-اعتقاد قلبی و عملی به استقلال فکری و مالی از مردان؛
کندن دندان طمع از هرگونه کادو به مناسبت عیدی ،روز تولد و مخصوصا روز زن که زین پس فحش ناموسی محسوب میشود. مهریه ی عندالمطالبه و اجرت المثل را اُمُلی و قدیمی بداند.
تبصره: مناسبت ولنتاین به جهت اصالت غربی اش استثنا است.

۲-انکار زبانی و قلبی هرگونه تفاوت جسمی و فیزیولوژی بین زن و مرد برای رسیدن به حقوق برابر با مردان.
حتی اگر آینه در برابر این عقیده مقاومت کرد، باضربه پتک مقاومتش را درهم شکسته، بگونه ای که کاملا شیر فهم بشود و عدم تفاوت را باریز ریز وجودش درک کند.

۳-التزام و پایبندی به ایجاد یک ظاهر مردانه برای داشتن حقوق و امتیازات برابر.
اعضا باید از انجام هرگونه مانیکور و پدیکور ناخن و استفاده از ماسک و کرم دست و صورت برای اوقات مختلف روز جداً اجتناب کنند .موها باید با نمره ی یک یا مدل آلمانی کوتاه شود و با قیافه ی زمخت و خشن و چندش در انظار ظاهر شود.

۴-اعتقاد قلبی و عملی به اینکه مادری و همسری نقشی است که مردها به زنان تحمیل کرده اند تا همیشه درجامعه، قشر فرودست باشند.زین پس مردها باید عهده دار مسئولیت بارداری، زایمان، شیردهی، گرفتن بادگلوی کودک و تعویض پوشک شوند. اولویت در این امر با مردانی است که به اصلاح صورت و ابرو و استفاده از لوازم آرایشی مبادرت میورزند.

۵-اعتقاد قلبی و عملی به اینکه هر زنی میتواند مرد باشد و از عهده ی کارهای مردانه برآید. مثلا راننده ی کامیون و اتوبوس شده، شب و روز در بیابان، دنده ی صدتا یه غاز عوض کند، کارگر معدن باشد، حتی متخصص تخلیه چاه فاضلاب بشود .
.
۶- دفاع از مواضع و ژست فمنیستی در مواجهه با خطرات و پرهیز از جیغ و غش حتی اگر با دزد و قاتل مسلح روبرو شد. اجتناب جدی از دوزیست بودن هنگامی که مرد بودن به صرفه نیست.

۷-تبلیغ اهداف والای جنبش فمنیست با استفاده بیانیه ی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کلمات دهان پرکن روشنفکری، حتی اگر به صحت گفته هایش اعتقاد قلبی نداشته و نسبت به زنانی که عضو جنبش نشده از حسادت عمیقی رنج میبرد.

ثبت ديدگاه
عنوان