ده وسیله که برای فهمیدن به آنها نیاز داریم
صندوق عقب اتومبیل روحانی

راه راه: رئیس جمهور محبوب کشورمان گفته بود: آنها که رشد اقتصادی ما را نمی بینند عینک بزنند. در همین راستا ما چند وسیله ی یدکی دیگر را هم پیشنهاد میکنیم:

۱) سمعک: آوازهی برد برد بودن در سراسر دنیا پیچیده است. اما عدهای با بهانههای مختلف حاضر به شنیدن آن نیستند و میگویند چیزی نمیشوند. این وسیله ی برای این عزیزان است که ظاهرا کر شدهاند. در ضمن یادآوری میکنم که خوانندهی این آواز فقط مردها هستند.

۲) پستونک: از بس که دروغ میبندند به این دولت، مجبور میشویم این وسیله را پیشنهاد بدهیم. حداقل چند دقیقه بعضی ها را به خود مشغول می کند و نمیگذارد فکشان بیشتر از آنچه که باید کار کند. اگر پستونک کارساز نبود از گِل استفاده کنید.
۳) کلاه: رئیس جمهور عزیزمان خودشان گفتهاند که عمامه دارند و کسی نمیتواند سرشان کلاه بگذارد. ولی دوستانی که سرشان بی کلاه مانده حتما فکری به حال خودشان بکنند. یعنی خیلی سریع کلاهی چیزی پیدا کنند که سرشان برود. فقط بگویید مراقب باشند کسی از آنها کلاهبرداری نکند.

۴) تلسکوپ: چشم انداز بیست ساله ای که دولت به دنبال آن است به قدری دور است که دوربین شکاری تک عدسی جواب نمیدهد و برای دیدنش حداقل باید تلسکوپ چشمی گرفت. توجه داشته باشید که بخش مهمی از این چشم انداز در چهارساله ی دوم دولت روحانی محقق خواهد شد، إنشاءالله.

۵) کمربند: جهشی که با فعالیتهای تیم اقتصادی دولت در وضعیت اقتصاد کشور شکل گرفته به شدت بر روی مهره های میانی ستون فقرات، نخاع و همچنین دندههای قفسه ی سینه تأثیرگذار است. کمترین عارضه ی ناشی از این جهش پرشتاب، دیسک کمر و جابجایی چند میلیمتری مهره های زیر گردن است. برای جلوگیری از این اتفاق، حتما کمربندهای ایمنی خود را ببندید و سرهایتان را به پشت سر تکیه بدهید.

۶) کارد و چنگال: احتمالا در سومین بهار از دومین دوره ی ریاست جمهوری دکتر روحانی، شاهد به بار آمدن درختان سیب و گلابی خواهیم بود. آن جاست که سطح پارک ها پر از میوه های رنگی و خوشمزه می شود. استفاده از این بخش از نعمات برجام نیازمند داشتن کاردی تیز و چنگالی تمیز است. راستی آنها که می توانند سفره هم بیاورند، ثواب دارد.

۷) سیخ و ذغال: این را خدایی دلیلش را نمیدانم؛ ولی کلا همیشه کباب میچسبد دیگر. خودم هم خیلی دوست دارم. خصوصا وقتی سماق هم دم دستم باشد که بمکم.

۸) چتر: خیلی ها فکر میکنند چتر برای خیس نشدن زیر باران است. اما در واقع کاربرد اصلی چتر، جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب است. آفتاب هم که میدانید چه آفتابی را میگویم. پس حتما همراهتان چتر داشته باشید تا آسیبی نبینید. خانمها کرم ضد آفتاب فراموش نشود.

۹) پارو: رونق اقتصادی به زودی سراسر ایران را فرا خواهد گرفت. در هر استان و شهر و خیابان و کوچه و خانه میتوان آثار آن را دید. اما مشکل آنجاست که ملت نمیتوانند پول هایشان را جابجا کنند و خطر غرق شدن در پول گریبان گیرشان میشود. برای ایمنی خود وخانواده تان حتما در خانه و محل کار چند پارو داشته باشید که با آن بتوانید پول هایتان را پارو کنید.

۱۰) کفش مناسب: قرار است دوتا یکی پله های ترقی را طی کنیم. مطمئن شوید کفشتان چند لایهای و از جنسی مرغوب است، از همانهایی که ماهواره تبلیغشان را میکند. در ضمن در همین راستا ماساژور، نقشه و قمقمه (که خودش میتوانست یک مورد جدا باشد) را هم توصیه میکنم.

ثبت ديدگاه
عنوان