ادویات ایران / 2
منطق‌الخیر روحانی سمنانی (مقدمه)

راه راه: بعد از ظهور تمدن تدبیر روحانی، علم‌الهدی و دلواپسان وابسته سعی وافری کرده‌اند تا جلوی تجلی انوار تمدن روحانیِ روحانی را بگیرند. حتی به گفته‌ی «الخاطرات و الحکایات هاشمی»، اگر پژوهشگری در خراسان در صدد تالیف کتابی درباره‌ی اسرار روح و برجام برمی‌آمد، نخست می‌بایست مقاله‌ای انکار آمیز و انتقادی درباره‌ی روحانی به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد. وگرنه علم‌الهدی به انتشار آن اثر شدت به کار می برد و فرد خاطی را از سقف خانه‌اش آویزان. اما بر هیچ کسی پوشیده نیست، دوره‌ی تمدن تدبیر روحانی، هر آئینه یکی از حلقه‌های تمدن نوع بشر است. اندیشه‌ها و افکار وزرای دانشمند این دوره از تئوری میکروفون بگیر، تا تئوری سایه‌ی جنگ و بیشعور و ایرباس و… در تمام ممالک، روشنایی بخش و نیرو دهنده‌ی دولت‌ها و مردم بود و این را همه می‌دانند.

شرح حال روحانی و منطق‌الخیر:
روح‌الدین ابوریحان روح ابن برجام؛ شیخ حسن روحانی سمنانی، شاعر و عارف و سیاست‌مدار و پزشک نامدار زمان خودش بود. که روزانه دهان هشتاد میلیون نفر را با استفاده از روح برجام معالجه می‌کرد. وی تا سن پنجاه شصت سالگی فقط به شاعری و عارفی اشتغال داشت اما این که چه شد که وی به سیاست آغشته شد؟ باید گفت که آغشتگی وی به سیاست به سبب یک انقلاب فکری در بالای برج میلاد بود. هاشمی در خاطرات خود آورده است: ناگاه درویشی که می گفت به من بی‌نوا مدد کنید، تقاضای پانصدتومان از وی کرد، حسن به وی توجهی ننمود و وقعی ننهاد. ناگاه درویش به وی گفت: تو چسان خواهی مُرد؟ حسن گفت: همان سان که تو خواهی مُرد. درویش گفت: تو چون من نتوانی مُردن. و بی درنگ کاسه ی خویش بر سر نهاد و از بالای برج میلاد خود را به پایین افکند و در حالی که فریاد می‌زد: اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَ به زمین خورد و چهل تیکه شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. هاشمی را عقیده چنین است: روح‌الدین حسن می‌دانست که حال درویش مذکور، بالای برج میلاد به خاطر فشار اقتصادی و خیانت‌های احمدی‌نژاد، از جمله مسکن مهر است. برای همین وارد عالم سیاست شد. وی به صومعه‌ی شیخ الشیوخ، العارف خاتمی محمد، طول ا… عبایه رفت و به دست وی توبه کرد و خیلی سال در حلقه‌ی درویشان وی بود.

به هر حال، شیخ سمنانی سالیانی از عمر خویش را به رسم سیاست‌مداران در سیر و سفر گذرانده است و توفیق زیارت بسیاری از بزرگان از جمله شیخِ رفسنجان را پیدا کرده است.
شیخ روح‌الدین حسن برجام را از بین برنده‌ی سایه‌ی جنگ می‌داند:
برجام بُرد سایه‌ی جنگ و نزاع / ورنه سپاه به فوتی بند است
در قسمت بعدی ادویات ایران شما را با اشعاری از منطق الخیر، که شاهکاری عرفانی – روحانی از شیخ سمنان است آشنا می‌کنیم تا دلتان قَـنج بیاید.

ثبت ديدگاه
عنوان