پیشنهاد جهانی برای گردوغبار خوزستان

جابجایی استانداردها

اینم فکر خوبیه ها! وقتی میبینید وضعیت گرد و خاک تو آمار ها انقدر خرابه. شاید واقعا امتحانتون سخت بوده. استاندارد ها رو جا به جا کنید. یا ببرید سر نمودار

مردم بایستند توی صف تا باد بیاد

تنگی نفس تهران

اندر باب فواید آلودگی هوا

از ماسک زدن تا رکورد شکنی حبس نفس!

اگر هرروز کار کنید، ممکن است به خاطر آلودگی هوا دچار بیماری قلبی یا ریوی و سرطان و... شوید که خودش کلی هزینه برایتان دارد. آلودگی هوا باعث شده تا هزینه های زندگی کاهش یابد. کمتر به محیط زیست گیر بدهید و بروید خدا را شاکر باشید که فواید آلودگی هوا از فواید برجام هم بیشتر بوده است.