رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

آزادی های مثلنی

کدام گرگ تو دیدی به گله‌اش بزند چنگ؟
به کل نموده فراموش اصول جانوری را!

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

مصاحبه با جک دورسی، مدیرعامل توییتر

- پس حساب ترامپ به زودی باز میشه دیگه؟
+ به زودی که نه. الان تو تعطیلات کریسمسیم.

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

بی طرف، فقط خودت!

پدرجان ضمن خواباندن یک پشت دستی محکم در دهانم، پرسید چرا عزیزکم؟ کلا پدرجان خیلی اعتقاد دارد که می‌شود هه چیز را با گفت‌وگو حل کرد؛ غیر از مواردی که طرف زبان خوش‌حالی‌اش نمی‌شود.

آمریکا مهد دموکراسی

حیوانات هم زیر چتر دموکراسی رفتند

توجیه التصاویر حمله هواداران ترامپبه ساختمان کنگره آمریکا