تحلیلی بر چگونگی نشستن یک رئیس جمهور

ووچیچ در پیچ، هیچ یا همه چیز

عزیزان من! وقتی طرف مذاکره کسی باشه که همه چی دستشه! حتی آب خوردنمون خب مسئله کمی فرق میکنه؛ عزیزانم، خوب دقت کنید. آهای دانشجویی که هی ایز تایپینگی! اره، با توام! بسه دیگه صد تا مرگ بر امریکا به زبانهای مختلف نوشتی! میدم دیس کانکتت کننا.

سلاح‌های اهدایی ارتش به پلیس آمریکا

ضدنژادپرستی ممنوع!

نارنجک‌انداز ۶ تیری: کاربرد خاصی ندارد و صرفا برای تمیز کردن مسیر عبور و مرور رئیس‌جمهور استفاده می‌شود.

گزارشی بیطرفانه

ایالت متحده روز به روز قوی‌تر از دیروز

. تماشای شعله‌های آتش لذت بسیار بالایی دارد. به طوری که ادیسون هم هنگام سوختن آزمایشگاهش بدون نگرانی به تماشای این منظره زیبا نشسته بود.

مکانیسم ماشه