ترامپ دلقک

۱۲:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۱

سيرك‌هاي قديم چگونه بودند و سيرك‌هاي جديد كجا؟!

دلقک‏‌های آمریکایی

اين هواپيماهاي اف 16 و اف 14 كه شاه از امريكا خريده و تعدادي از آنها را هم تحويل گرفته‏‌ايم، خيلي چيز بدبو و بدرنگ و زشتي هستند و اصلاً هم آن رنگي كه ما خواسته بوديم نيستند و مي‌‏خواهيم همه آنها را پس بدهيم برود.

۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

راه راه ۷۵

اینستاگرام

۹:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹

کدام گزینه برای تعریف واژه‌های زیر درست است؟

رسیدن به خدا با اینستاگرام

سیاه‌پوستی که اجبارا در لشکر آمریکا به کشور خودش حمله کرده اما چون قلبش آنجا نیست، مجازی آنجاست!

۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پیش به سوی نابودی!

۷:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

اسباب کشی