پرنده مهاجر

چند خبر کوتاه پیرامون خاوری و فرزندان و شرکا

چگونه الهام خود را بخشیدم؟

در واکنش به انتشار مقاله‌ی نشریه‌ی تایکون، محمود خاوری، پدر اردلان خاوری که سال‌ها پیش یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مملکت را انجام داد، از تعجّب کف کرد. کارشناسان هنوز نمی‌دانند خاوری آن همه پول را می‌خواهد در کجایش جای دهد

تاثیر مرز ایران بر چگونگی تحلیل اخبار

اختلاس‌گر در ایران یا تاجر پوسان در غرب؟

«پوشیدن زره جنگی»

در ایران: صادرات منابع نخ و پارچه به سوریه و لبنان و عریان ماندن ایرانیان

در غرب: مد، فشن، نماینده‌ی ایران، افتخار ایران، چشمم کف پات!

کانادا ملجأ شیفتگان گورها و پول‌شورها

دست بوسی الهام بخشان

در ابتدا بگذارید  به‌خاطر لغو بازی فوتبال ایران_کانادا، از راه دور دستتان را ببوسیم که نشان دادید، گول شعار مضحک «ورزش سیاسی نیست» را نمی‌خورید.