کتاب خاطرات زندان م.ه

فرهنگ اصطلاحات (۲)

کتاب اکبر طبری منتشر شد

ما هم که خراب رفیق

پیوست نامه‌ی جمعی از فعالان سینمایی برای آزدی محمد امامی

اختلاس فقط یک عدد است

اولا که اختلاس فقط یک عدد است و به قول معروف اختلاس را کی کرده و کی گرفته؟ دوما اتهام فساد اقتصادی به ایشان خنده دار است. ایشان نهایتش یک مختلس فرهنگی هستند.