۱۱:۱۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۱

هدیه، پسته

احکام صیغه

۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

احکام را با لبخند بیاموزیم2

احکام الکلاس المختلط

شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟
الف)اگر سر کلاس ساعت دو ظهر باشد که همه تازه نهار خورده و خوابشان می‌آید. برای پراندن خواب مشکلی نداشته و از سفارشات است.

یادگار یادگام امام

۷:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۲

بررسی جزئی‌ترین اتفاقات یک مراسم عقد

یادگار یادگار امام پرواز کرد

در حالی که شیرینی را از دهنش در می‌آورد و می‌انداخت فریاد زد: «اصلاح طلبا ... فرار کنیییییید» جمع که متوجه موضوع شده بود از هم گسست.

مسکن

۸:۲۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۹

موزه قولنامه

این سامانه که مدت هاست در کشورهای دیگر که بصورت بی‌شرمانه‌ای همه این مسائل کنترل می شود، فعال است. اما اینجا که نمیشود، خجالت هم خوب چیزی هست والا.

۱۱:۱۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۶

چند کمپین پیشنهادی

خودتان را از هوای دو نفره پاییز محروم نکنید!

خودتان را از خوردن ساندویچ کثیف بازار محروم نکنید که لذت و میکروبی که در آن هست در هیچ چیز نیست.