۱۰:۲۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

راه راه ۷۴

۱۲:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

چند برش از صادرات انواع دموکراسی انگلوساكسون به ایران

خداقوت پهلوان [پنبه]

دانشجویان هم که پر تابلو بود می‌خواهند کلاس‌های دانشگاه را بپیچانند، هی سوراخ سمبه‌های سفارت را انگولک می‌کردند و هربار یک سند خصوصی از همکاری‌های امریکا و برخی از اعضای دولت موقت و دیدارهای مخفی‌شان گیر می‌آوردند. کار داشت بیخ پیدا می‌کرد که دولت گفت: «اصلا شما مگه درس و مشق ندارید؟ بی‌خیال نشید استعفا میدما»، سپس استعفا داد و رفت.

۳:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

اسرائیل سقطت!

۸:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

تهران سوری

۱۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۱

سومین شهردار در یکسال