روش‌های جذاب گام آخر در امتحانات

تَقَل

دو سال است که به مدرسه نرفته‌اید و کلنگ را از نیمکت تشخیص نمی‌دهید. هر چه دیرتر صندلی و شماره خود را پیدا کنید و سر جای خود بنشینید، فرصت بیشتری دارید تا دیگران برگه‌های خود را پر کنن

انشای یک امتحان حضوری دهنده

پس به ما رحم کنید، ممنون.

درس‌ها در مجازی، امتحانات حضوری؟! مگه می‌شود بعد از ماشین‌بازی توی پلی‌استیشن رفت مسابقات رالی؟

گودبای دانشگاه

جزوه‌ها را درون پستو پنهان کنید

لوله‌اش به کارتان می آید.
برای فوت کردن کاغذ مچاله شده و خیس، بر سر و گردن دوستانتان هنگام بی‌حوصلگی، زمانی که می‌خواهید گوشی‌تان شارژ شود برای گِیم در کلاسِ ساعتِ بعد.

به جاي اينكه چندين كتاب تاريخ بخوانيد، «تاریخ مستطاب آمریکا» را يكبار بخوانيد!

عمو سام به روح اعتقاد دارد؟!

خودتان امتحان کنید و سه عبارت حقوق بشر آمریکایی و صلح آمریکایی و تمدن آمریکایی را کنار هم بنویسید و سی ثانیه به آنها خیره شوید ببینید تا شصت سال به آن نمیخندید؟
عنوان