محورهایی برای رسیدن به تضمین امضا

اثبات گزاره

روح برجام که مورد احترام تیم‌ مذاکره‌‌کننده علی‌الخصوص جناب شیخنا ببخشید وکیلنا بوده است و خواهد بود، دائما مورد آزار گروه 1+5 قرار می‌گرفت و چون برجام روحی لطیف و نازک داشت باید یک جوری از روحش در آورد تا خدای ناکرده افسرده نشود

تقویم تاریخ 1 دی

قاصرِ مقصر

بعد از روی کارآمدن دولت جدید و در راستای تلاش برای چرخاندن چرخ زندگی مردم و سانتریفیوژ، کلید را از ته جیب درآوردند (البته ظاهرا ته جیب دیگر بوده و آن هم سوراخ!) تا قفل مذاکره با آمریکا (در دایره‌المعارف مفتاح مفاضیح: کدخدا. گولاخ دنیا. آن کس که باید باهاش بست.) را باز کنند.

همه چیز کری تضمین است!

برای ششمین سال

کمپوت گلابی جایزه ویژه جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است»

شاعران می‌توانند آثار خود را با موضوعات جشنواره و موضوع بخش ویژه آن تا 15 دی‌ماه 1402 به دبیرخانه جشنواره «امضای کری تضمین است» ارسال کنند.
عنوان