فتوکاتور

از این بزرگ‌تر؟!

برگزاری نمایشگاه «کاریکاتور امضای کری تضمین است»

تضمین امضای کری به تصویر کشیده شد

نمایشگاه کاریکاتور «امضای کری تضمین است» در سینما فلسطین در حال برگزاری است

خبر؛پنجمین جشنواره شعر طنز

باشگاه طنز انقلاب به دنبال وصول تضمین امضای کری با کمپوت گلابی

روایتی از تضمین ها

تا توانی بزن زیر میز

یکی از مقامات آمریکایی در دوسال اول زندگی خویش با مادرش معاهده­ای برد برد بسته و عهد می‌کند فقط تا دو سالگی از پوشک استفاده کند و پدر و مادر در قبال آن باید بهترین مارک پوشک را برای وی تهیه نمایند.