به مناسبت سالروز تولد گل آقا

«گل آقا» یا «کیومرث صابری»؟

جناب آقای دکترکیومرث صابری فومنی! این اسم می‌توانست امروز در لیست رجل بلند مرتبه سیاسی کشور باشد اما نیست! سابقه‌ی انقلابی و زندان و مجروحیتش می‌توانست او را هم طلبکار سفره انقلاب کند.