کاربردی‌ترین چیز در زندگی شما چیست؟

حباب شادی

واضح و مبرهن است که علم و دانش در زندگی حرف اول را می‌زند. ولی برق و آب و نان و پوشاک و هزار کوفت و زهر مار دیگر هم مهم است و جزء نیازهای اولیه هر انسانی محسوب می‌شود

قبض برق

هرکه بامش بیشتر برقش بیشتر تا چشتون درآد

حالا چون کل حقوق یک ماه‌تان اندازه یک قبض برق آنها هم نمی‌‌شود حسودی‌تان می‌‌شود. کسی جلوی‌تان را نگرفته شما هم آنقدر مصرف کنید تا ده میلیون یارانه بهتان تعلق بگیرد.

فتوکاتور روز

فتوکاتور | قبض جادوگر

عکس های داغ روز را با چاشنی لبخند ببینید!

راهکارهای عملیاتی و دقیق

طنز روز | در هنگام رفتن برق چه کنیم؟!

عنایت به گرمای بی سابقه‌ی هوا، در هنگام قطع برق به این اندیشید که در قیامت اگر روانه‌ی دوزخ شدید چه خواهید کرد بل دل‌هایتان زنده شود.