۳:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۱

همه اش فتوشاپه

۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۱

انتظار مرگ