ابعاد حل‌نشدۀ معمای تعطیلی مدارس

برودت، آلودگی و کرونا چرخ‌های «یک» سه‌‌چرخه‌اند

وی هم‌چنین به ضرورت حفظ چهارستون بدن دانش‌آموزان تأکید ویژه (با قارچ و پنیر) کردند و گفتند: ما که قدیم تو سرما و مریضی می‌رفتیم مدرسه چه شدیم؟ و در این نشانه‌هایی است برای آنان که می‌اندیشند.

راهکارهایی برای تشویق به تحصیل

اصل تبدیل تهدید به فرصت در آموزش مجازی

پس از نگرانی‌ خانواده‌ها مبنی بر مضر بودن این تعطیلی‌ها برای رشد آموزشی و شاید پرورشی فرزندان‌شان، تصمیم گرفتیم روش‌هایی را به آن‌ها پیشنهاد دهیم تا بتوانند دست‌کم علاقه فرزندان را به تحصیل بیشتر کنند و یا حداقل از آموزش مجازی استفاده بهتری داشته باشند.

گزارش موشکافانه

گزارش پزشکی قانونی از علت سکته زن جوان

در قسمت فوقانی پیشانی زن، زخم عمیقی مشاهده می‌شود که پس از بررسی‌ها مشخص شد ناشی از کوبیدن سر به سه کنج دیوار یا میز یا کمد است که البته زخم تازه هست و مربوط به ماه‌های آذر و دی می‌شود. 

فالی برای تعطیلی مدارس

فال حافظ

ای صاحب فال!
بدان و آگاه باش اینقدر مدارس را شل گرفتی که دیگر هر وقت حرف از درس و مدرسه می‌شود خواجه یاد لهو و لعب و تفریح می‌افتد. البته که منظور خواجه تفریح الهی است