پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۵ مردادماه

حادثه ادب دارد.

فصل سیل
+ گوشی‌ها آماده، دوربین‌ها باز

پیشخند 5 تیر

حوله‌ی گرم درمان قطعی تورم

طرح پر ابهام جدیدی به نام «رمزریال»
+ تازه داشتم معنی «رمز ارز» رو یاد میگرفتم..

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۱ تیر

سنگک، دوتا لایک!

دست‌های پشت پرده مانع توسعه مناطق آزاد
 و تعدادی از دست‌های روی پرده مانع توسعه کل کشور.

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۲۵ خرداد

پیش به سوی ایران سالم!

تفریح تابستانی چقدر هزینه دارد؟
بیشتر از زیر‌کولر نشستن یعنی؟