۱۲:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

هر خری وارد دانشگاه نشود

۱۰:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۵

آلودگی هوا در دولت‌های قبلی چه بسا بیشتر بوده است

اظهارنظرکارشناسی کمیته ممیزی کتاب

باتوجه به موارد فوق، چنانچه مؤلف محترم همچنان قصد چاپ کتاب مذکور را دارا هستند، لازم است مابقی متن را طبق نکاتی که مطرح شد اصلاح نموده، با مدارک مورد نیاز جهت تجدید ممیزی به این وزارت محترم ظرف 24ساعت آینده ارسال فرمایند. بدیهی ا‌ست درصورتی که زمان مندرج، منقضی گردد، به منزله انصراف خواهد بود و دولت ضمن قطع یارانه مولف و اعضای خانواده ایشان، اقدام به بایگانی متن کتاب خواهد کرد.