حسن در خزینه!

راه راه ۲۲۲

مشت و مال روحانی و خزانه خالی‌اش

از باد خزان، خزانه را پر کرده

ارزش‌های دولت قبل از دید گوگل

خزانه یا خزینه؟

احتمالا به گوشتان رسیده است که یکی از دولتمردان دولت قبل که از قضا رییس دولت هم بوده است در آخرین سخنان خود درافشانی کرده و فرموده‌اند :"بر‌خلاف آنچه تحویل گرفته بودیم، خزانه را پر تحویل دادیم." زمانی که این خبر در فضای اینترنت پخش شد اولین واکنش از سوی سرورهای گوگل صورت گرفت.
عنوان