پیرامون یک چک تاریخی

عنابستانی که بود و چه کرد؟

در پی این اقدام عنابستانی طرح تبدیل "خط ویژه" به " خط ویژه‌ی خدمت" را در دستور کار خود قرار داد. این طرح باعث می‌شد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در خط ویژه ترافیک ایجاد نکنند و مانع خدمت‌رسانی نمایندگان مجلس نشوند...
عنوان