شکستن شاخ شاخ‌بازها

محلی برای یادآوری حقایق

عده‌ای خواستند شاخ بازی دربیاورند که طی رسوم خاصی، شاخ آن‌ها شکسته و گاهی موجب خیس شدن البسه شاخ‌بازی درآورندگان شده است. همانطور که می‌دانیم، خلیج فارس حاوی آب است و امیدواریم علت خیس شدن البسه آن‌ها، آب‌تنی بوده باشد.

بدون شرح!

طنز کاربران مجازی

طنز شیفت عصر| جومونگ در راه ایران!

در دومین مطلب هم توئیتی که یک کاربر درباره احتمال حمله نیروهای کره ای به خلیج فارس در واکنش به توقیف کشتی کره جنوبی منتشر کرده را انتخاب کردیم تا خود توئیت که ظاهرا طنز نیست و کامنت‌هایی که ذیل آن منتشر شده را بخوانیم.

غلط زیادی
عنوان