از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره

فال هفته / شماره هشتم

ای صاحب فال! از چی داری می‌سوزی؟

صاحب فال ببین که حتی مربی تیم ملی فوتبال مملکتت هم دارد به برجام انتقاد می‌کند و از تحریم‌ها گلایه‌مند است. خواجه معتقد است هرچه زودتر باید خاکی بر سر کنی.