خوانندگی زنان

۱۰:۰۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۵

خط قرمزها را درست رد کنید!

توزیع صدا در سالن به صورت حرفه ای و از پیش تعیین شده صورت گرفته. به طوریکه صدای همخوانی برای ردیف های نزدیک تر، که از قضا مسئولان فرهنگی مملکت بوده اند، قابل شنیدن بوده ولی برای بهتر رسیدن صدا به ردیف های آخر از سیستم صوت استفاده کرده اند تا هم در مصرف باند و اسپیکر صرفه جویی کرده باشند، هم یک بار در تاریخ، صدا به آن آخری ها هم برسد و دست ها شل نباشد.

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۹

نگاهی به ترانه‌های فولک وطنی

آه… جولز!

شما از کسی که با تب و تشنج حالش خوب می‌شود، انتظار دارید به «یک عمر بغض» افتخار نکند؟ البته که این روزها مشت مشت قرص اعصاب خوردن پز دادن هم دارد.

۸:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۵

راهکارهایی برای ساختن و دیدن سلام بمبئی

صدا،دوربین،نور؛حرکات موزون!

یک دستگاه ساحل چند کاره: در این ساحل هم می شود سکانس عاشقانه ساخت، مثلا دختر و پسری که عاشق هم هستند اینجا دنبال هم بدوند. هم می شود سکانس امیدوارانه ساخت، مثلا در غروب ساحل پسر دختر را دلداری دهد. و هم می شود سکانس دلتنگانه ساخت. مثلا دختر که دلتنگ عشقش شده گریه کند و در آن قدم بزند.