شوخی با تیتر روزنامه‌های 27 آذر 1402

زیان در خفا

خودروسازی زیانبار
– زیانش برای ماست یا برای اونا؟!

فتوکاتور

وانت یا تویوتا فرقی ندارند!

حکایت خودروسازها و وزیر صمت

طنز روز | املاء با خودروساز، استدراج با مردم!

آن وقتی که به وزیر محترم صمت اعتراض می‌کردند که با «مدیران قبلی»، همان «دستاوردهای قبلی» حاصل می‌شود و ایشان وقعی نمی‌نهاد، برای همین سنت الهی بود. یعنی کار وزیر صمت هم راستای سنت الهی بود نه اینکه مثلاً بله... خیر!.
عنوان