گردن‌گیر

شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 آذر 1402

کپی بغلی

اسرائیل و داعش؛ کپی برابر اصل
– دستگاه زیراکس یکیه خب!

هفته نیوز

خودزنی‌ همیشگی

از شیرین‌ترین اقدامات این هفته حمله حماس به مواضع اسرائیل بود که به خاطر اینکه مردم این منطقه روی 25 سال حساب کرده و هنوز به خوبی شنا یاد نگرفته بودند حسابی غافلگیر شدند.

هفته نیوز

فتوشاپ نوظهور

ایران در تولید انسولین به خودکفایی رسید.
خب که چی؟ انسولین اصلا چی هست؟ به جای اینکه پول بدید باهاش انسولین بسازید، برید واسه مردم فقیر و بیچاره دارو بخرید.
عنوان