گودبای دانشگاه

جزوه‌ها را درون پستو پنهان کنید

لوله‌اش به کارتان می آید.
برای فوت کردن کاغذ مچاله شده و خیس، بر سر و گردن دوستانتان هنگام بی‌حوصلگی، زمانی که می‌خواهید گوشی‌تان شارژ شود برای گِیم در کلاسِ ساعتِ بعد.

پیشنهادهایی برای آن ها که به سامانه شاد دسترسی ندارند

«شاد» و خوشحال و خندانیم

پس از پایان ترم، با دریافت پیامک برای دانلود مدرک تحصیلی خود وارد سایت دانشگاه و تبدیل به مهندس فضای خالی میان گلگیر و اکسل خودرو در رشته های فنی، فوق تخصص پرکردن سرنگ بدون هوا در رشته های تجربی یا دکترای فلسفه قطب جنوب در رشته های انسانی می شود.

اگر اين قرنطينه لعنتی بگذارد

شنبه‌نامه

به فلسفه عجیب و عمیقش اندیشیدم. این شبی که می‌گویند شب هست یا نیست؟ کدام شب است؟ دیشب است؟ پریشب است؟ پیش پریشب است؟!

پولی شدن دانشگاهها