۱۰:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۲

ذكر پروانه سلحشوري -ادام الله افاضاته-

آن بُستانِ حواشی

بیگانه ای مرکب‌نشینی جماعت نسوان را طلب کردی. پروانه گفت: حال که در این بلاد حمل و نقل را هزینه بیشمار باشد، چه می شود که جماعت نسوان نیز بر ترک موتور گازی نشسته و گازی دهند؟ بیگانه انگشت حیرت به دندان گزید و راه بیابان گرفت.

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۱

موج سواری بر روی آتش

۱۱:۴۱ ق.ظ 

مرده‌خورها