مقاوم مثل کوه

هفته نیوز

مار در آستین

مار در آستین هفته
پلیس دستگیری دانشجویان معترض در دانشگاه آستین در تگزاس را آغاز کرد.
مدیران دانشگاه مانع ورود ارتش و پلیس به دانشگاه نشدند و گفتند مار در آستین پرورش می‌دادیم!

گزارش عملکرد پایگاه بسیج تگزاس

مستکبر تازه مستضعف شده

یک عدد سلبریتی در همه موضوعات نظرده نیاز داریم که به‌قول خودشان با صحبت همه را راضی کنند. می‌دانیم تاثیری بر پلیس‌های آمریکایی ندارد؛ اما هر چه اینجور سلبریتی کمتر، بهتر. می‌فرستیم جلو با پلیس‌ها صحبت کنند.

تک‌تیرانداز آمریکایی
عنوان