به جمهوری اسلامی ایران گفته‌ایم آری

فجر برانداز سوز

چهل و پنج سال است اینچنین محکم سرِ پاییم

چهل و پنج سال است از تن ظالم سر اندازیم

الله اکبر

آنان‌که می‌گفتند سالِ آخر ماست
هستند در حال فرار! الله اکبر

خاطراتی دور از دهه‌های فجر قدیم

روزنامه دیواری‌های خانوادگی

کل اعضای خانواده درگیر ساخت روزنامه دیواری می‌شدند و گاهی هم ما نظارتی می‌کردیم تا بتوانیم پوز فاضلی، همکلاسی‌مان را به زمین بمالیم، چون در زنگ ورزش هفته قبل به ما پاس نداده و خودش توپ را شوت کرده بود. البته اینکه در تیم حریف هم بودیم، شاید بی‌تأثیر نبود

فتوکاتور

کوش؟!
عنوان