حکایت

انتخاب شویم، می شوییم!

شاگردی که تا دیروز دکمه لباسش را نمی‌توانست ببندد حالا می‌خواهد راه راهزنان بین‌البلادی را ببندد؟!

ویژگی رئیس جمهور

آداب الریاسه

فلاسفه از فلاطون تا شیخ الرئیس و زیباکلام پرزیدنت را چهار قسم دانند. بدتر، بد، به و بهتر. و هر یک را خصلتی باشد. پس ای سالک ریاست گوش دار تا تو را ز هر یک گویم...

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۸

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

بی طرف، فقط خودت!

پدرجان ضمن خواباندن یک پشت دستی محکم در دهانم، پرسید چرا عزیزکم؟ کلا پدرجان خیلی اعتقاد دارد که می‌شود هه چیز را با گفت‌وگو حل کرد؛ غیر از مواردی که طرف زبان خوش‌حالی‌اش نمی‌شود.