رمزگشایی صحبت معاون جهاد کشاورزی؛ تیتر بخش های دیگر دولت

پاسخ بخش‌های دیگر دولت!

وزارت ارتباطات: بررسی‌های فنی نشون میده پهنای باند واردات خیار کمه. البته زیادش کنیم ما رو می‌برن دادگاه. نمیزارن که. 

رمزگشایی صحبت معاون جهاد کشاورزی؛ تیتر بازار

جلسه آنلاین تنظیم بازار

جهانگیری: شما اینجا چیکار می‌کنی؟
جهرمی: با وزیر بهداشت جلسه داشتیم خط رو خط شد افتادم اینجا.

رمزگشایی صحبت معاون جهاد کشاورزی؛ تیتر خیار

املت خام

او همیشه بعد از خوردن پس گردنی‌های پدرمان زنده می‌ماند و می‌خندد. درسش را هم مثل ما می‌خواند ولی هیچ کس به او خیار نمی‌گوید.

رمزگشایی صحبت معاون جهاد کشاورزی؛ تیتر افزایش قیمت

حقوق معوقه خیار

+ تحمل افزایش قیمت خیار برای مردم راحت‌تره. چون میشه با پوست خوردش و آدم  کمتر دلش می‌سوزه. در حالی که به عنوان مثال از یک کیلو موز یک‌سومش پوستشه که میریزی دور.