چوب معلم

باز دمشون گرم که با قر و فر
توی اینستا نشدن بلاگر

کتک متک تو کارشون که اصلا
کمتراشون مردن و بیشترا زن

معلم

وام کلان تنها برای مختلس هاست
مانده ست وامش لنگ یک امضا معلم

ذکر معلم

فرهنگ مانیکوری

عده‌ای اسنپ، عده‌ای عریضه‌نویس و خلاصه؛ اما کاروبار بعضی‌ها بیشتر سکه شد. آن‌که با ذکاوتش فهمید نان نه در چرخ‌های ماشین، بلکه در اینستاگرام است، آنها به بلاگری روی آوردند و کلهم برای خود «گنگستر شهر آمِل» شدند!

راه راه ۲۷۴
عنوان