۱:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۳

درباره علل مقاومت طبیان ایرانی از نصب کارتخوان در مطبات خود

ممانعت از نصب کارت خوان و تشخیص پیر دانا

پیر دانا که تا پیش از این در عالم افکار خود فرو رفته بود و عین خیالش نبود کی به کیست، به یکباره بر آشفت و بر جوان چشم غره رفت.

۱۱:۴۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

درباره قانون الزام پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها

درمان به موقع

هر مریضی امروز روز درمان داره، چه بیماری ها قدیم چه از این جدیدا که شما گرفتید.

پشت گرمی

۱۲:۴۷ ق.ظ 

پشت‌گرمی

۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۴

آستانه تحمل مردم

۸:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۷

پسر حرف گوش کن آمریکا